gibberish

wala lang

kapag wala kang nakikita, ang nakikita mo ay wala.

kapag wala kang ginagawa, ang ginagawa mo ay wala.

kung gayon, ang wala ay binubuo ng mga mumunting pangyayari o gawain na tila walang kabuluhan. o hindi binibigyang kabuluhan.

doon marahil gawa ang black hole. ang black hole na mas malapit kaysa sa ating akala.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.