wala lang

kapag wala kang nakikita, ang nakikita mo ay wala.

kapag wala kang ginagawa, ang ginagawa mo ay wala.

kung gayon, ang wala ay binubuo ng mga mumunting pangyayari o gawain na tila walang kabuluhan. o hindi binibigyang kabuluhan.

doon marahil gawa ang black hole. ang black hole na mas malapit kaysa sa ating akala.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.